Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Contract de prestari servicii de expertiza (evaluari bunuri mobile si imobile


Detaliu pentru invitatia numarul 322168
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
Numar invitatie: 322168/20.03.2012
Denumire contract: Contract de prestari servicii de expertiza (evaluari bunuri mobile si imobile
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJCod fiscal: 4426336, Adresa: P-TA AVRAM IANCU NR. 19, Cluj-Napoca, Telefon: 0264.591.670, Fax: 0264.592.489
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Contract de prestari servicii de expertiza (evaluari bunuri mobile si imobile
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: Servicii de expertiza (evaluari bunuri mobile si bunuri imobile) pentru anul 2012: - pentru determinarea valorii bunurilor sechestrate si confiscate de catre Serviciile de urmarire si valorificare bunuri, din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a jud. Cluj si Administratiile Finantelor Publice alemun. Cluj-Napoca, ale oraselor Dej, Gherla, Turda si Huedin;
- pentru determinarea valorii bunurilor devenite potrivit legii, proprietatea privata a statului ( terenuri, cladiri, mijloace de transport, s.a. );Bunurile supuse evaluarii se impart in urmatoarele categorii: a) bunuri imobile - terenuri, cladiri, alte categorii de bunuri imobile;b) bunuri mobile - mijloace de transport, utilaje tehnologice, instalatii complexe diferite, utilaje agricole, mobilier, aparatura electronica, electrocasnica si birotica, alte categorii de bunuri.
II.1.6) CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 72, 580 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Garantia pentru participare va fi valabila 60 de zile de la data limita a depunerii ofertei.A. Modul de constituire a garantiei pentru participare: valoarea garantiei de participare se constituie in conformitate cu art. 85 din HG 925/2006 si este in suma de 1.451, 60 lei.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie privind eligibilitatea - formular 12 A.Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 181 lit a), b) si d)? formular12 B.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe LocaleCertificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscalaDeclaratie privind calitatea de participant la procedura - formular 12 CDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006. - Formular 4 se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractantesunt: Moldovan Dioniziu, Vidrean Capusan Emil, Crisan Cristina, Kurucz Nemes Oana, Misan Dorin.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta - Formular 5. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Solicitat pentru a se verifica daca situatia economico-financiara a ofertantului permite derularea contractului in bune conditii.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro in SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 02.04.2012 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 20.06.2012
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 17.03.2012 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer