Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Realizare stadion comunal Cernica, judetul ilfov


Detaliu pentru invitatia numarul 242574
Autoritate contractanta
COMUNA CERNICA
Cod de identificare fiscala: 4420740
Adresa: COMUNA CERNICA, Cernica
Telefon: 0212555508
Fax: 0212555508
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Realizare stadion comunal Cernica, judetul ilfov
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CPV: 45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Realizare stadion comunal Cernica, judetul Ilfov
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 01.03.2010 14:17
Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2010 11:00
Adresa la care se transmit ofertele: Str Traian, nr. 10, comuna Cernica, judetul Ilfov
Data si ora deschiderii ofertelor: 19.03.2010 12:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Str Traian, nr. 10, comuna Cernica, judetul Ilfov
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 900, 000 RON
Criterii de calificare:
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetelor.
De la sediul autoritatii contractante
Factori de evaluare
Denumire
Punctaj maxim
Pretul ofertei
55
Descriere: Componenta financiara
Oferta tehnica
35
Descriere: Acest punctaj se acorda astfel: Punctaj pentru sistemul calitatii aplicat la lucrare, proceduri tehnice de executie, planul de organizare a executiei lucrarilor, proiectul de organizare de sanier ? 30 puncte (cate 7.5 puncte pentru fiecare din cele 4 documente enmerate anterior)Plan de lucru, masuri de protectia mediului pe perioada derularii executiei, costuri de operare sistem implementat ? 40 puncteCertificarea materialelor folosite de ofertant, calitate finisaje ? 30 puncteSe vor prezenta declaratiile de conformitate a calitatii produselor de catre un organism de certificare acreditat si buletine de masuratori conform normativelor in vigoare pentru elementele ce urmeaza a fi utilizate.Punctarea se face pe baza aprecierii obiective a membrilor comisiei.
Durata de executie
10
Descriere: Punctajul pentru durata de executie se acorda astfel: a. Pentru oferta tehnica cu durata de executie cea mai mica se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluareb. Pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la lit a.) se acorda punctajul astfel: P(n) = (durata minina/durata (n))x punctajul maxim alocat.In cazul in care exista oferte a caror durata de executie este mai mare decat cea propusa de catre autoritatea contractanta, respectiv 6 luni, acestea vor fi considerate oferte neconforme si vor fi respinse.
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer