Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea, jud. Bihor ? retea alimentare cu apa strada Eforiei "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.076 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPLET INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138579/19.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129781
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
Adresa postala: DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410202, Romania, Punct(e) de contact: Vivianne Sava, Tel. +40 0259436934, In atentia: Andreea Mihit, Email: achizitii@apaoradea.ro, apaoradea@apaoradea.ro, Fax: +40 0259432576, Adresa internet (URL): www.apaoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
" Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea, jud. Bihor ? retea alimentare cu apa strada Eforiei "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str Eforiei, Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea, jud. Bihor ? retea alimentare cu apa strada Eforiei ? cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Eforiei.Valoarea estimata se incadreaza in intervalul 132.000, 00 lei fara T.V.A. si 145.200, 00 lei fara T.V.A.Valoarea minima a intervalului adica 132.000, 00 lei fara T.V.A., reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.Valoarea maxima de 145.200, 00 lei fara T.V.A.reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 076RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S12-014576din18.01.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32821 Denumirea: Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea, jud. Bihor?retea apa Eforiei
V.1) Data atribuirii contractului 11.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPLET INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Salciei, nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410242, Romania, Tel. 0259/442132, Email: completinstal@gmail.com, Fax: 0259/442132
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44076.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie (model propriu)prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar acordul de asociere, in forma autentificata, va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.In cazul in care ofertantul are subcontractanti va completa Formularul 18.Completare la pct.III.1.1 - In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valab a ofertei, perioada de valab. a garant. de particip., va fi prelungita in mod corespunzator. Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca fiecare dintre asociati se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Completare la III.1.1.b.- In cazul unei asocieri, documentul va fi emis integral in numele si pentru Lider.Aut contr va elibera/restitui garantia de buna executie conf art.92 alin.(2)HG.925/2006.Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea oricaror documente in original pentru confruntare.Completare la pct.IV.4.2 - In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti situati pe primul loc, care ofera preturi identice, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plic inchis si sigilat. Clasamentul final se va stabili in urma compararii preturilor reofertate, respectand criteriul de atribuire stabilit. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Sectia Comerciala a Tribunalului Bihor
Adresa postala: str. Parcul Traian nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 0359432757, Fax: +40 0359432750
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2012 10:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer