Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Baneasa ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.745.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 95070/29.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 92324
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Achizitii si Antreprize, Tel. 021-2065085, In atentia:  Nicoleta Popovici, Email:  nicoletaraluca.popovici@enel.com, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Baneasa ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 110/200kV Baneasa este situata pe bdul Ficusului, sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Caracteristici generale: Pentru modernizarea statiei 110/20 kV Baneasa se prevad urmatoarele lucrari principale: - inlocuirea echipamentelor primare din statia 110 kV cu module cu izolatie in SF6, precum si a conductoarelor;
- refacerea circuitelor tehnologice (cofret ventilaNie, comanda comutator ploturi) ale transformatoarelor 110/20 kV;
- inlocuirea instalatiilor clasice de comanda, control si protectie existente ale celulelor de 110 kV cu un sistem bazat pe echipamente numerice;
- simplificarea schemei monofilare a statiei MT prin trecerea la un singur sistem de bare sectionat;
- inlocuirea celulelor de 20 kV (dublu sistem de bare) cu celule moderne (simplu sistem de bare sectionat) echipate cu intreruptoare performante cu stingere in vid si modul complex de protectii si comanda;
- inlocuirea racordurilor in bare dintre bornele de joasa tensiune ale transformatoarelor 40 MVA, 110/20 kV si celulele de 20 kV cu racorduri in cabluri monofazate;
- inlocuirea in viitor a rezistentelor de legare la pamant, pentru tratarea neutrului, cu bobine de stingere (Petersen) 60-300 A, dotate cu instalatie de reglaj automat;
- inlocuirea instalatiei aferente serviciilor proprii c.c. si c.a;
- inlocuirea echipamentelor (BCN) de tratare a neutrului retelei de 20 kV cu echipamente noi (TFN/SA);
- inlocuirea bateriei de acumulatoare de 220 V cc cu o baterie noua etansa de 110 Vcc, montata in dulapuri, precum si a redresoarelor;
- inlocuirea transformatoarelor de servicii auxiliare 20/0, 4 kV cu transformatoare de servicii auxiliare si formare neutru;
- montarea noilor dulapuri aferente instalatiilor de comanda, protectie si servicii proprii in noua camera de comanda, amplasata in incaperea actuala a bateriei de acumulatoare;
- montarea unui dulap de masura si protectie pentru serviciile proprii de c.a.;
- inlocuirea partiala a racordurilor in cablu de medie tensiune si inlocuirea tuturor cablurilor de joasa tensiune;
- realizarea fundatiilor si suporturilor necesare sustinerii modulelor si a celorlalte echipamente noi de 110 kV;
- reamenajarea rezemarilor pentru celule MT si a pardoselii incaperii conform noii amplasari a celulelor;
- amenajarea incaperilor echipamentelor de tratare a neutrului retelei de 20 kV;
- amenajarea noii incaperi a camerei de comanda (pardoseala tehnologica, tavan fals, instalatie electrica de iluminat si forta, instalatie incalzire, instalatie climatizare, instalatie de legare la pamant);
- realizarea de fundatii pentru noile echipamente de tratare a neutrului retelei de 20 kV.Conform Caietului de Sarcini pentru achizitie lucrari proiectare, elaborat de EnelDistribunie Muntenia, toate materialele si echipamentele instalate vor fi noi, de constructieconform specificatiilor unificate Enel, proiectate si construite in concordanta cu ultimele metode tehnologice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 745, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 376
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 152 Denumirea: Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Baneasa
V.1) Data atribuirii contractului 4/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str.23 August, Nr. 174, Localitatea:  Buftea, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0212241015, Email:  daniela.sinca@elmet-group.ro, Fax:  0212241013, Adresa internet (URL):  www.elmet-group.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7883350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2745000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea totala a echipamentelor procurate de S.C. Enel Distributie Muntenia S.A. Bucurestieste de 5.025.197, 60lei, exclusiv TVA si vor fi cotate cu valoare?0?(zero).Restul echipamentelorvor fi puse la dispozitie de catre ofertantsi vor fi cotate.Doc.de atrib.in forma scrisa, neatasata pe SEAP, va fi pusa la dispoz.op.ec.interesati, in mod GRATUIT-pe baza de"Scrisoare de intentie"transmisa pe fax la 021/3175980, de la sediul autoritatii contractante. Documentatia va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati dupa maxim 1 zi de la transmiterea scrisorii de intentie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  BUCURSTI, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-319.51.80, Fax:  021-332.12.40
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Serv. Achizitii si Antreprize
Adresa postala:  BDUL ION MIHALACHE NR. 41-43, SECTOR 1, Localitatea:  BUCURSTI, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 0212065085, Fax:  0213175980
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2010 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer