Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie 6 autoutilitare


Anunt de intentie numarul 25954/22.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Adresa postala: str. Vasile Lupu nr. 57 A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: Elvira Rotariu, Tel. +40 232272122, Email: dgaspc.achizitii@yahoo.com, Fax: +40 232279654, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Achizitie 6 autoutilitare
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : sediile CP Ion Holban, C Verseni, CRRPH Cozmesti, C rezident. Mircesti, C Budai, DGASPC
Cod NUTS: RO213 - Iasi
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 193, 500RON
Achizitie 6 autoutilitare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
34115000-6 - Alte autoturisme (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 20.04.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Cerere de oferte. Cerintele de calificare si selectie: a) Situatia personala a ofertantului: completare formulare: Declaratie. eligibilitate, Decl. privind neincadrarea in preved. art. 181 din OUG nr. 34/2006, Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG nr. 34/2006, Decl. priv calitatea de participant la procedura, Decl. privind calit. de participant la procedura cu oferta independenta cf Ordin ANRMAP 314/2010; prezentarea: Certif. de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale). b) Capacitatea de exercitare a activitatii procesionale: prezentarea: Certif. constatator emis de ORC. c) Capacit. economica si financiara: completare formulare: Inform. generale cuprinzand si CA pe ultimii 3 ani. d) Capacit. tehnica si/sau profesionala: completare formulare: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer