Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in regiunea Sud Muntenia?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.794.080 RON

Castigatorul Licitatiei: MIRA TELECOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110376/26.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104325
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA , ,SITUATII DE URGENTA SUD MUNTENIA"
Adresa postala:  str. Ion Creanga, nr.52-54, et.2, cam.2, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140047, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriel Neatu, Tel. 0247311201 int.341, Email:  gabriel_neatu@yahoo.com, Fax:  0247314787, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: programare si implementare proiect regional
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in regiunea Sud Muntenia?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetele din Regiunea Sud Muntenia
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in regiunea Sud Muntenia?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144210-3 - Vehicule de pompieri (Rev.2)
34114000-9-Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34114121-3-Ambulante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 794, 080RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S205-312648din21.10.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S213-326621din03.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Achizitie echipamente - 3 autospeciale de cercetare NBCR - Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIRA TELECOM S.R.L.
Adresa postala:  Str.D-na Ghica, nr.12, bl.1, sc.3, et.7, ap.87, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021608, Romania, Tel. 3518547, Email:  licitatii@miratelecom.ro, Fax:  3518535
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6595967.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6595560.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 5 Denumirea: Achizitie echipamente specifice - 1 centru mobil de comanda si control - Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIRA TELECOM S.R.L.
Adresa postala:  Str.D-na Ghica, nr.12, bl.1, sc.3, et.7, ap.87, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021608, Romania, Tel. 3518547, Email:  licitatii@miratelecom.ro, Fax:  3518535
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2198655.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2198520.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? ? Domeniul major de interventie 3.3 - ?Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta?
VI.2) Alte informatii
LOT 1 - a fost anulat conform art. 209 alin (1), lit.b) din OUG nr.34/2006, deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si neconformeLOT 3 si LOT 5 - au fost anulate conform art. 209 alin (1), lit.c) din OUG nr.34/2006, deoarece nu a fost depusa nicio oferta
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman, Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Ion Creanga, nr 53, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140042, Romania, Tel. 0247/406016, Fax:  0247/317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ?Situatii de Urgenta Sud Muntenia?
Adresa postala:  Str. Ion Creanga, nr.52-54, ,Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140042, Romania, Tel. 0749109940, Fax:  0247/314.787
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2011 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer