Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE FILME RADIOLOGICE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
500.436 RON

Castigatorul Licitatiei: INFOMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134932/24.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131069
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DEVA
Adresa postala: STR.22 DECEMBRIE NR. 58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Punct(e) de contact: ECATERINA RODICA LUCA, Tel. +40 254214616, Email: spjdeva@deva.rdsnet.ro, Fax: +40 254212516, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE FILME RADIOLOGICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MAGAZIA DE MATERIALE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE FILME RADIOLOGICE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32354110-3 - Filme pentru radiografii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500, 436RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4346/19.03.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S82-134482din27.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 154 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 13/18 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9749.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6732.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 155 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 18/24 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30166.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 156 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 24/30 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49248.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45504.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 157 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 30/40 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78549.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72588.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 158 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 35/35 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90408.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 159 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 15/40 - SPITAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25902.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17358.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 160 Denumirea: FILME RADIOLOGICE PENTRU MAMOGRAF MIN RS 18/24 COMPATIBIL APARAT CALIBRAT PENTRU FILME KODAK CU REZO
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33062.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 161 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 13/18 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 886.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 612.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 162 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 18/24 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3934.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3420.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 163 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 24/30 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8208.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7584.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 164 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 30/40 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10245.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9468.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 165 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 35/35 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10848.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9702.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 166 Denumirea: FILME RADIOLOGICE RXR 15/40 ? UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2354.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1578.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 169 Denumirea: FILME TERMICE P/N 1660 SK-22 (8 X 10 MM ) PENTRU APRATUL DIGITAL SWISSRAY ? pentru spital
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SRM Medical S.R.L.
Adresa postala: Str Pretorienilor, nr 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050566, Romania, Tel. +40 213194489, Email: spopescu@srmmedical.ro, Fax: +40 213194489
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95832.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 171 Denumirea: FILME PENTRU TOMOGRAF CU DEVELOPARE USCATA 35/43 DT/BCompatibil cu aparatele de developare AGFA DRYS
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHARMICS S.R.L.
Adresa postala: STR BUNA ZIUA, NR 25E, AP 7, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400495, Romania, Tel. 0264 437676, Email: amarille.stan@clicknet.ro, Fax: 0264 437676 0265 326087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71148.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 167 Denumirea: FILME TERMOSENSIBILE 28/35, CU DEVELOPARE USCATA, PENTRU IMPRIMANTA KODAK DRY VIEW 8150.
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14476.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 168 Denumirea: FILME TERMOSENSIBILE 35/43, CU DEVELOPARE USCATA, PENTRU IMPRIMANTA KODAK DRY VIEW 8150
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: infomed@xnet.ro, Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19965.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 170 Denumirea: FILME TERMICE P/N 1660 SK-22 (8 X 10 MM ) PENTRU APRATUL DIGITAL SWISSRAY PENTRU UPU SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SRM Medical S.R.L.
Adresa postala: Str Pretorienilor, nr 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050566, Romania, Tel. +40 213194489, Email: spopescu@srmmedical.ro, Fax: +40 213194489
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15972.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
IN CAZUL IN CARE PRETURILE OFERTATE SUNT EGALE, AUTORITATEA CONTRACTANTA VA SOLICITA OFERTANTILOR CARE AU OFERTAT PRETUL CEL MAI SCAZUT O NOUA PROPUNERE FINANCIARA IN PLIC INCHIS, CAZ IN CARE CONTRACTUL VA FI ATRIBUIT OFERTANTULUI A CARUI NOUA PROPUNERE FINANCIARA ARE PRETUL CEL MAI SCAZUT. DACA SI DUPA REOFERTARE SE MENTINE EGALITATEA PRETULUI, ATUNCI VA FI DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL CARE, IN OFERTA TEHNICA PROPUNE TERMENUL DE LIVRARE CEL MAI SCURT.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Adresa postala: STR. 22 DECEMBRIE, NR.58, Localitatea: Deva, Cod postal: 33084, Romania, Tel. +40 254228711, Fax: +40 254228711
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2012 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer