Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sare industriala pentru deszapezire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.915 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA - SUCURSALA SALINA TARGU OCNA
Anunt de atribuire numarul 63733/16.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52990
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: izlota@rosilva.ro, Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sare industriala pentru deszapezire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loco furnizor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie sare industriala pentru deszapezire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14410000-8 - Sare gema (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 915RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Distanta de la furnizor la beneficiar
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10501 Denumirea: Sare gema pentru deszapezire
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA - SUCURSALA SALINA TARGU OCNA
Adresa postala: Str.Salinei, nr.12, Jud.Bacau, Localitatea: Targu Ocna, Cod postal: 605600, Romania, Tel.0234 / 344017, Email: salina@salina.ro, Fax: 0234 / 344022, Adresa internet (URL): www.salina.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30645.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32915.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Diferenta de pret dintre valoarea estimata si propunerea financiara se datoreaza cresterii pretului produsului fata de data estimata - pretul inclus in propunerea financiara nu depaseste fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de furnizare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str.Cuza Voda, nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/514750, Email: curteapel_bacau@just.ro, Fax: 0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Piatra Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel.0233/211696, Email: office@silvant.ro, Fax: 0233/212736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2009 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer