Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
125.564 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMPRIMA SRL
Anunt de atribuire numarul 139617/16.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132850
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI ? JUDETUL MARAMURES
Adresa postala: STR. GHEORGHE SINCAI NR. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA GHERGHEL, Tel. +40 0262215001, Email: gherghelcamelia@prefecturamaramures.ro, Fax: +40 0262213241, Adresa internet (URL): www.prefecturamaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL MARAMURES, loc. Baia Mare, str.GHEORGHE SINCAI, nr.46
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de tiparire a buletinelor de vot necesare organizarii alegerilor pentru Camera Deputa?ilor ?i Senat din anul 2012 ? aproximativ un numar de 944 400 bucati buletine de vot. Serviciul include atat tiparirea propriu zisa cat si capsarea paginilor/buletin de vot, sortarea, ambalarea, manipularea si depozitarea acestora .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
125, 564RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 Denumirea: SERVICII TIPOGRAFICE SI SERVIICII CONEXE PT. ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENAT DIN ANUL 2
V.1) Data atribuirii contractului 16.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMPRIMA SRL
Adresa postala: STR. BASARABIEI, TRONSON 3-4, NR. 142, BLOC N3A, SPATIUL 2, JUD. GALATI, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800294, Romania, Tel. 0236470109, Fax: 0236470109
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101261.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2013 17:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer