Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de tiparire si servicii conexe a buletinelor de vot, necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
63.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPARG S.A.
Anunt de atribuire numarul 139817/05.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131413
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL ARGES
Adresa postala: Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Punct(e) de contact: MOGA LIVIA, Tel. +40 248217800, In atentia: PREFECT CRISTIAN SOARE, Email: livia_moga@yahoo.com, Fax: +40 216463, Adresa internet (URL): www.prefecturaarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de tiparire si servicii conexe a buletinelor de vot, necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: INSTITUTIA PREFECTULUI ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de tiparire a unui numar de 1.200.000 buletine de vot necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Formatul si dimensiunile buletinelor de vot este prezentat in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
63, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22716/15.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25363 Denumirea: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE IMPRIMARE BULETINE DE VOT SI SERVICII CONEXE
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPARG S.A.
Adresa postala: BRADU-GEAMANA, DN 65B, VARIANTA AUTOSTRADA-SLATINA, Localitatea: Bradu, Cod postal: 117140, Romania, Tel. +40 0248615416/ +40 0248615417, Email: office@tiparg.ro, Fax: +40 0248221348, Adresa internet (URL): www.tiparg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 311040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDET ARGES
Adresa postala: PITESTI, PIATA VASILE MILEA, NR 1, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 248217800, Email: livia_moga@yahoo.com, Fax: +40 248/216463
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer