Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitii servicii de imprimare buletine de vot


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
383.760 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TIPARG SA
Anunt de atribuire numarul 65492/21.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53168
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL ARGES
Adresa postala: Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA STEFAN, Tel.0248223868, Email: achizitiiprefecturaarges@yahoo.com, Fax: 0248216463, Adresa internet (URL): www.prefecturaarges.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitii servicii de imprimare buletine de vot
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Franco depozit beneficiar(Institutia Prefectului Jud.Arges)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea de servicii imprimare buletine de vot ce vor fi utilzate in cadrul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din 30.11.2008
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
383, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret/pagina
60%
Descriere:
2.
termen de executie
30%
Descriere:
3.
pierdere tehnologica
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40613
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42704 Denumirea: SERVICII IMPRIMARE BULETINE DE VOT
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIPARG SA
Adresa postala: COM BRADU, SAT GEAMANA, STR DN65B, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110083, Romania, Tel.0248615416, Fax: 0248221348
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 383760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
valoarea contractului este mai mare decat valoarea estimata a contractului, intrucat la momentul inceperii derularii procedurii nu se putea estima cu exactitate numarul de pagini al unui buletin.Candidaturile au ramas definitive la data de de 01.noiembrie.2008, termen care ar fi fost prea tarziu pentru derularea procedurii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleos, nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judetul Arges- Serviciul Verificarea Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel.0248221695, Fax: 0248221695, Adresa internet (URL): www.prefecturaarges.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2009 17:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer