Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare de echipamente informatice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.989.553 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Docentris SA
Anunt de atribuire numarul 146120/13.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144249
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Mihai, Tel. +40 318602742, In atentia: Alexandru Mihai, Email: asistenta@apdrp.ro, Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare de echipamente informatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie achizitionarea de echipamente informatice necesare implementarii optimea PNDR.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 989, 553RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/2/B/13/00/11/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291236din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C/511/1/2/B/13/02/11/S0 Denumirea: Achizitionarea de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 17.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Docentris SA
Adresa postala: Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 0214090250, Fax: +40 212319013, Adresa internet (URL): www.docentris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2292930.63 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2289000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: C/511/1/2/B/13/03/11/S0 Denumirea: Achizitionare de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 17.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Docentris SA
Adresa postala: Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 0214090250, Fax: +40 212319013, Adresa internet (URL): www.docentris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5755579.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5745003.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 2
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Prestare servicii pentru echipamente tip Imprimante portabile si copiatoare
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: C/511/1/2/B/13/01/11/S0 Denumirea: Achizitionarea de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTELECOM S.A.
Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel. +40 214005147, Email: stefania.munteanu@romtelecom.ro, elena.ursache@romtelecom.ro, bianca.pereteanu@romtelecom.ro, petre.biolan@romtelecom.ro, alexandru.tofan@romtelecom.ro, oana.dumitrov@romtelecom.ro, ovidiu.cotta@romtelecom.ro, stefan.soloman@romtelecom.ro, Fax: +40 214006790, Adresa internet (URL): www.romtelecom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5957828.83 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5955550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de Asistenta Tehnica
VI.2) Alte informatii
Informatii privind asociatiisi/sau subcontractantii: In cazul Asocierii sau activitatilor subcontractate, se va completa Formularul 13 de liderul Asocierii si va fi avizat de fiecare membru al asocierii si subcontractori. Se vor depune si urmatoarele documente: a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului.b) O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului.c) Fiecare asociat va completa Formularul 4 si Formularul 7.d) Fiecare asociat / subcontractor va confirma prin intermediul unei Declaratii, faptul ca a luat la cunostinta de prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Aceste documente se vor depune in cadrul sectiunii IV.4.1 .Departajarea ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc se va realiza prin reofertarea pretului, transmitand noile propuneri financiare in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asisten?a Tehnica
Adresa postala: Strada Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. +40 213101629, Email: asistenta@apdrp.ro, Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer