Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare echipamente de lucru specifice APDRP si ITRSV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.795.720 RON

Castigatorul Licitatiei: Bull Romania S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 104280/01.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 101149
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala:  Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010103, Romania, Punct(e) de contact:  Alexandru Mihai, Tel. 021-310.16.29, In atentia:  Alexandru Mihai, Email:  asistenta@apdrp.ro, Fax:  021-310.16.29, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare echipamente de lucru specifice APDRP si ITRSV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
-Sediul central
-8 Centre Regionale de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit
42 Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Furnizarea de echipamente de lucru specifice pentru personalul APDRP la nivel central, regional si judetean
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
30232150-0-Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)
38651000-3-Aparate de fotografiat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 795, 720.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S142-218863din24.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C/511/1/2/B/10/01/22/S0 Denumirea: Achizitionare echipamente de lucru specifice APDRP si ITRSV
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Bull Romania S.R.L.
Adresa postala:  Str. Dr. Burghelea, nr. 12A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  024032, Romania, Tel. 0213100763, Email:  ro_licitatii@bull.ro, Fax:  0213100765, Adresa internet (URL):  www.bull.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2501387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2491863.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: C/511/1/2/B/10/02/S0 Denumirea: Achizitionare echipamente de lucru specifice APDRP si ITRSV
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASESOFT INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala:  Str. Mihai Bravu nr. 10, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100550, Romania, Tel. 0244 519851, Email:  cristi.anastasescu@asesoft.ro;cristi.nastasoiu@asesoft.ro;cosmin.nedelcu@asesoft.ro, Fax:  0244 519839, Adresa internet (URL):  www.asesoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1028364.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1005687.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 2
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: C/511/1/2/B/10/03/22/S0 Denumirea: Achizitionare echipamente de lucru specifice APDRP si ITRSV
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AS-COMPUTER BUCURESTI S.R.L.
Adresa postala:  Calea Giulesti 43, Sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060254, Romania, Tel. 221.76.52, Email:  office@ascomputer.ro, Fax:  220.26.10, Adresa internet (URL):  www.ascomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2426682.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2298170.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 Masura de asistenta tehnica
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, Sectia comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Uniriinr.37, sectorul 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 - 408.36.00; 408.37.00, Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul APDRP
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050111, Romania, Tel. 021-3101629, Email:  asistenta@apdrp.ro, Fax:  021-3101629, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2011 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer