Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord- cadru de furnizare carne pentru Statia pilot de carne


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
262.242 RON

Castigatorul Licitatiei: FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144673/02.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139628
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN DANAILA, Tel. +40 236419177, Email: marian.danaila@ugal.ro, Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): http: //www.ugal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord- cadru de furnizare carne pentru Statia pilot de carne
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Galati, str. Domneasca, nr. 111 , Corp F, Statie pilot carne.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de furnizare carne : Lot 1: Achizitia de Carne(carcasa si piese) de porc compus din: carne porc lucru (70/30), carne porc lucru (80/20), semicarcasa porc, slanina tare fara sorici, carne porc lucru cap (60/40), inima, ficat, limba, cap porc, pulpa porc fara os degresata, ceafa porc fara os cal. I, muschiulet porc, piept porc cu sorici, gusa porc, sorici, urechi porc, slanina cu sorici fasonata(tablii), cotlet de porc fara os.Lot 2 : Achizitia de Carne si carcasa de vita compus din: carne vita lucru cal I, carne vita lucru cal II, semicarcasa vita.Lot 3 : Achizitia de Carne si carcasa de pasare compus din: pulpe pui fara os, piept de pui dezosat si fara piele cal. I, pielita pui, carne curcan fara os.Lot 4 : Achizitia de Carne de oaie compus din: carne lucru oaie, carne pastrama oaie.Lot 5 : Achizitia de Carne de strut compus din: carne de strut fara os.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15111100-0-Carne de vita (Rev.2)
15112130-6-Carne de pui (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
262, 241.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20164 Denumirea: CARNE SI CARCASA DE VITA
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: STR. ISACCEI, NR. 115, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820226, Romania, Tel. 0240/537199, Email: office@fraher.ro, Fax: 0240/537199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 289548.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47397.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 20164 Denumirea: CARNE (CARCASA SI PIESE) DE PORC
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: STR. ISACCEI, NR. 115, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820226, Romania, Tel. 0240/537199, Email: office@fraher.ro, Fax: 0240/537199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 289548.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 181224.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 20164 Denumirea: CARNE SI CARCASA DE PASARE
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: STR. ISACCEI, NR. 115, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820226, Romania, Tel. 0240/537199, Email: office@fraher.ro, Fax: 0240/537199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 289548.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17419.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 20061 Denumirea: CARNE DE OAIE
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALVINO S.R.L.
Adresa postala: Micro 21, Bl. D7, Ap.17, Localitatea: Galati, Cod postal: 800609, Romania, Tel. 0236477282, Email: untaru_alvino@yahoo.com, Fax: 0236477282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 289548.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, dupa licitatia electronica , doua sau mai multe oferte contin acelasi pret si sunt clasate pe primul loc , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 336130123, Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): www.ugal.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer