Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare/reabilitare centru social multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Aiud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
82.036 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBANIC SERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 84249/25.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala:  Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Punct(e) de contact:  Camelia Elena Galac Vitan, Tel. 0258-813380, 0258-811982, Email:  cjalba@cjalba.ro, achizitii@cjalba.ro, Fax:  0258-813325, Adresa internet (URL):  www.cjalba.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare/reabilitare centru social multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Aiud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Aiud
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare/reabilitare centru social multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Aiud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
82, 036.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4347 Denumirea: Amenajare/reabilitare centru social multif. pentru persoane cu dizabilitati Aiud
V.1) Data atribuirii contractului 4/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBANIC SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Revolutiei 1989, bl.106, ap.2, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510174, Romania, Tel. 0258-831222;0258.819777, Email:  nicu.lupean@simodorgrup.ro, Fax:  0258-831222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107724.95 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 82036.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Tribunalul Alba
Adresa postala:  Piata I.I.C. Bratianu nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258/810289, Email:  cosminmunteanu@just.ro, Fax:  0258/810286, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Consiliul judetean Alba
Adresa postala:  P-ta. I.I.C.Bratianu, nr.1 , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258/813380, Email:  cjalba@cjalba.ro, Fax:  0258/812694, Adresa internet (URL):  www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2010 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer