Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.813.515 RON

Castigatorul Licitatiei: INOCSA INGENIERIA , S.L. SPANIA FILIALA SRL
Anunt de atribuire numarul 105368/10.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 96939
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala:  PARCULUI NR.1, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420035, Romania, Punct(e) de contact:  Baciu Adrian, Tel. 0263214014, In atentia:  Birou UIP, Email:  office@aquabis.ro, Fax:  0263216608, Adresa internet (URL):  www.aquabis.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Aria geografica din judetul Bistrita-Nasaud, constituita din localitatile si aglomerarile care vor beneficia, direct sau indirect de investitii in infrastructura de apa si apa uzata din proiect
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Asistenta tehnica acordata operatorului regional pentru a acoperi problemele de management general-Suport in managementul proiectului acordat UIP-ului-Realizarea documentatiilor de atribuire si sprijinul acordat pe perioada desfasurarii licitatiilor-Asistenta tehnica din partea proiectantului acordat operatorului regional pentru contractele de constructie (Fidic Rosu)-Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in jud. Bistrita-Nasaud si pregatirea programului de investitii pentru Faza 2 (2014-2018)-Implementarea Sistemului GIS pentru localitatile Nasaud si Beclean-Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemului de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Nasaud si Beclean-Informarea publicului si publicitatea proiectului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 813, 514.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
MODUL IN CARE OFERTANTULINTELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI SI REZULTATELE ASTEPTATE
20%
Descriere:
3.
METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR
25%
Descriere:
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA IN TIMP A ACTIVITATILOR, PE DURATA CONTRACTULUI
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S151-233733din06.08.2010
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S63-094475din31.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53/15.11.2010 Denumirea: Contract de servicii "Asistenta tehnica pentru managementul proiectului"
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INOCSA INGENIERIA , S.L. SPANIA FILIALA SRL
Adresa postala:  STR. CALEA FLOREASCA NR. 141-143, SECTOR 1, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  014456, Romania, Tel. 021-3161169, Email:  inocsa.romania@inocsa.es, Fax:  021-3161168, Adresa internet (URL):  www.inocsa.es
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15450290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8813514.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 47
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
ENVIRO ASIST SRL Bucuresti :2097850 lei din valoarea contractului (23.8%)ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare: 2072600 lei din valoarea contractului (23.5%)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri coeziune POS MEDIU AXA 1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. +(40)264-431063, Email:  curtecj@just.ro, Fax:  +(40)0264-593866, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul Juridic
Adresa postala:  str. Parcului, nr. 1, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420035, Romania, Tel. +(40)263214014, Email:  office@aquabis.ro, Fax:  +(40)263216608, Adresa internet (URL):  www.aquabis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2010 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer