Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de reconstructie a infrastructurii feroviare afectate de inundatii in iulie si august 2005


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.359.200 EUR

Castigatorul Licitatiei: DB International GmbH
Anunt de atribuire numarul 70288/04.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 67679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Sorana Lazar Paraschivescu, etaj 1, camera 17, Tel.0750032379, In atentia: Sorana Lazar Paraschivescu, Email: achizitiidip@mt.ro, Fax: 0213110565, Adresa internet (URL): www.mt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de reconstructie a infrastructurii feroviare afectate de inundatii in iulie si august 2005
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Jud. Vrancea si Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supervizarea lucrarilor de reconstructie a infrastructurii feroviare afectate de inundatii in iulie si august 2005, pe sectorul Focsani Putna Seaca (pod km 209+154) si pe sectorul Teius Arad (pod km 442+212)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 359, 200EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
tehnic
60%
Descriere:
2.
financiar
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ISPA 2005/RO/16/P/PT/002/03 bis
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2008/S252-338151din30.12.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S135-181165din15.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19 Denumirea: Supervizarea lucrarilor de reconstructie a infrastructurii feroviare afectate de inundatii in 2005
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DB International GmbH
Adresa postala: Oskar-Sommer-Strasse, nr. 15, Localitatea: Frankfurt, Cod postal: 60596, Germany, Tel.00493063432256, Email: info@db-international.de, Fax: 00493063432804, Adresa internet (URL): www.db-international.de
Louis Berger SAS
Adresa postala: Tour Mercure III 55 bis, Quai de Grenelle, Localitatea: Paris, Cod postal: 75015, France, Tel.0033145783939, Email: lbparis@louisberger.com, Fax: 0033145777469, Adresa internet (URL): www.louisberger-france.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1359200.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 5, 693, 824.72 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Memorandum de finantare ISPA 2005 RO 16 P PT 002
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila de la data publicarii acestui anunt si se obtine gratuit, accesand site-ul www.e-licitatie.ro.Conditionalitati1. Operatorii economici sunt instiintati ca la momentul lansarii prezentei proceduri este in curs de aprobare la Comisia Europeana un amendament la Memorandumul de Finantare. Scopul principal al modificarii il constituie inlocuirea reconstructiei podului feroviar de la Gradistea (langa Gradistea la km 23+557 pe sectiunea CF Bucuresti Progresu Giurgiu) cu reconstructia podurilor feroviare de la km 442+212 pe sectiunea CF Teius Arad, intre statiile Sibot si Blandiana (obiectivul 2).Numai in situatia in care se asigura finantarea (atat pentru executia lucrarilor, cat si pentru supervizare) pentru obiectivul 2 podul de pe sectiunea de cale ferata Teius Arad se va putea semna contractul de supervizare pentru ambele obiective . In caz contrar, autoritatea contractanta va notifica ofertantul castigator privind incetarea obligatiilor asumate prin oferta sa pentru obiectivul 2.Ofertantii nu pot pretinde autoritatii contractante niciun fel de daune in cazul in care nu se va semna contractul din cauzele mentionate mai sus sau din cauza ca lucrarile care ar urma sa fie supervizate nu se vor mai executa.2. Inainte de inceperea activitatilor, Consultantul trebuie sa faca dovada ca detine atestatul Autoritatii de reglementare in domeniul feroviar AFER pentru a putea desfasura activitati cu specific de cale ferata in Romania.3.Ofertantii in cauza nu pot pretinde autoritatii contractante niciun fel de daune in cazul in care nu se vor semna unul sau ambele contracte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40 21 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 40 21 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Adresa postala: B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030982, Romania, Tel.40 21 319.27.47, Email: arbitration@ccir.ro, Fax: 40 21 319.01.26, Adresa internet (URL): www.ccir.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Transporturilor - Directia Generala Relatii Financiare Externe
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.40 21 319.61.27, Email: Gabriela.Teletin@mt.ro, Fax: 40 21 311.05.65, Adresa internet (URL): www.mt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2009 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer