Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei si dirigentie de santier la proiectul « Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pent


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.488.810 RON

Castigatorul Licitatiei: EPTISA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 120295/07.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 114519
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala:  Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Punct(e) de contact:  Magdalena Popa, Tel. 0232/258190, Email:  licitatii@primaria-iasi.ro, Fax:  0232/258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei si dirigentie de santier la proiectul « Reabilitareasistemului de termoficare in municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei si dirigentie de santier la proiectul « Reabilitareasistemului de termoficare in municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana » - conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 488, 810RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S85-139576din03.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73886 Denumirea: asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei si dirigentie santier
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPTISA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Dudesti - Pantelimon, nr. 42, Corp A, Etaj 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  033094, Romania, Tel. 021 301 14 70, Email:  rtufeanu@eptisa.com, Fax:  021 301 14 80, Adresa internet (URL):  www.eptisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5242959.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4488810.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu 2007- 2013 Axa Prioritara 3Cod CCI: 2009RO161PR025
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  str. A. Panu nr. 12A, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700060, Romania, Tel. 0232260600, Email:  tribunalul-iasi-info@just.ro, Fax:  0232260600, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  b-dul Stefan cel mare si Sfant nr. 11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700060, Romania, Tel. 0232267582 - 189, Email:  licitatii@primaria-iasi.ro, Fax:  0232258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2011 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer