Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica si supervizarea contractelor de lucrari pentru "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in jud. Vrancea"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.351.370 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SAS
Anunt de atribuire numarul 89236/22.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82142
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Utilitati Publice R.A. Focsani
Adresa postala: Str.N.Titulescu nr.9, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620018, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Vasilescu, Tel.0237226406, Email: ghvasilescu@gmail.com, Fax: 0237226402, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica si supervizarea contractelor de lucrari pentru "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in jud. Vrancea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: judetul Vrancea-localitatile: Focsani, Adjud, Marasesti, Odobesti, Panciu, Homocea, Golesti, Cimpineanca
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica si supervizare a contractelor de lucrari din cadrul POS Mediu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
90713100-9-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 351, 370RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PL00
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S208-299420din28.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: PL00 Denumirea: Asistenta tehnica si supervizarea contractelor de lucrari pentru Reabilitarea si modernizarea siste
V.1) Data atribuirii contractului 4/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SAS
Adresa postala: BLDV NICOLAE TITULESCU, BL A7, SC C ET 8, AP 85, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania, Tel.+(40 21) 317 96 39, Email: louisberger@louisberger.ro, Fax: +(40 21) 317 96 39
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25709687.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15351370.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vrancea - Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Independentei, nr. 19-21, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620128, Romania, Tel.+40 (0237) 232 092, Email: tr-vrancea@just.ro, Fax: +40 (0237) 232 092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Vrancea - Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Independentei, nr. 19-21, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620128, Romania, Tel.+40 (0237) 232 092, Email: tr-vrancea@just.ro, Fax: +40 (0237) 232 092
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SC CUP SA
Adresa postala: str. N.Titulescu, nr. 9, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620018, Romania, Tel.+40237 226 406, Email: ghvasilescu@gmail.com, Fax: +40237 226 402
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2010 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer