Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Benzina fara plumb C.O. 95, motorina ED-4 iarna si motorina ED-4 vara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.194.255 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIA ROM GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 23353/05.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: dan.repede@rajaciasi.ro, Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Benzina fara plumb C.O. 95, motorina ED-4 iarna si motorina ED-4 vara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul din Iasi al furnizorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lot 1 - Benzina fara plumb C.O. 95lot 2 - Motorina ED-4 iarnalot 3 - Motorina ED-4 vara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23121200-3 - Motorina (Rev.1)
23111200-0-Benzina fara plumb (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 194, 254.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
738/14.01.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 102/28.01.2008 Denumirea: Benzina fara plumb C.O. 95
V.1) Data atribuirii contractului 1/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA ROM GRUP S.R.L.
Adresa postala: B-dul Nicolae Iorga, nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700260, Romania, Tel.0232 218697, Email: mediaromgrup2005@yahoo.com, Fax: 0232 218697
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 595712.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 536140.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 103/28.01.2008 Denumirea: Motorina ED-4 iarna
V.1) Data atribuirii contractului 1/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA ROM GRUP S.R.L.
Adresa postala: B-dul Nicolae Iorga, nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700260, Romania, Tel.0232 218697, Email: mediaromgrup2005@yahoo.com, Fax: 0232 218697
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 592000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 531200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 104/28.01.2008 Denumirea: Motorina ED-4 vara
V.1) Data atribuirii contractului 1/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA ROM GRUP S.R.L.
Adresa postala: B-dul Nicolae Iorga, nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700260, Romania, Tel.0232 218697, Email: mediaromgrup2005@yahoo.com, Fax: 0232 218697
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1349378.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1126913.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: RAJAC Iasi, str. M. Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Email: vasile.enia@rajaciasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2008 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer