Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Camin cultural 250 locuri Granicesti, judetul Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
699.622 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA
Anunt de atribuire numarul 17111/08.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12934
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Granicest(Primaria) jud Suceava
Adresa postala: comuna Granicesti nr. 421, jud. Suceava, Localitatea: Granicesti, Cod postal: 727290, Romania, Punct(e) de contact: Zamfira Filipiuc, Tel.0230414552, In atentia: Gheorghe Nutu, Email: primarie_granicesti@yahoo.com, Fax: 0230414552
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Camin cultural 250 locuri Granicesti, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Granicesti, judetul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Camin cultural 250 locuri Granicesti, judetul Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
699, 622RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3364 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: STR. PETRU RARES , NR.52, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720008, Romania, Tel.0230530304, Fax: 0230503304
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 897364.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 699622.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.040.213.104.642, Email: office@cnsc.ro, Fax: 040.311.80.95
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Granicesti, judetul Suceava
Adresa postala: Primaria comunei Granicesti, judetul Suceava, Localitatea: Granicesti, Cod postal: 727290, Romania, Tel.0230.414.552., Email: primarie_granicesti@yahoo.com, Fax: 0230.414.552.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2007 16:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer