Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ciclu combinat 14 MWT + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice CET 1 Chimiei Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
84.440.872 RON

Castigatorul Licitatiei: Elsaco Electronic S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 116208/08.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119076
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel. 0234-581849;0723683160, Email: corina.neaga@primariabacau.ro, ioana.matei@primariabacau.ro, constantin.barcan@primariabacau.ro, violeta.grosuleac@primariabacau.ro, emil.macarie@primariabacau.ro, carmen.ghervan@primariabacau.ro, Fax: 0234-588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ciclu combinat 14 MWT + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice CET 1 Chimiei Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CET 1 Bacau, str. Chimiei nr.1
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire proiect, executie lucrari si punere in functiune a unui grup de cogenerare cu ciclu mixt, a doua cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice existente la noile cerinte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45251200-3-Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)
45251220-9-Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
84, 440, 871.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Eficienta globala bruta a centralei cu ciclu combinat, calculata in conditii standard
20%
Descriere:
3.
3. Perioada de solutionare a defectiunilor si de repunere in functiune a grupului de cogenerare cu ciclu combinat, in perioada de garantie
10%
Descriere:
4.
Durata de proiectare, executie a lucrarilor si punere in functiune, reprezentand durata de indeplinire a contractului
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S17-026429din26.01.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S40-065290din26.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69241 Denumirea: Ciclu combinat 14MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei, Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacea (Ocolitor), FN, Localitatea: Botosani, Cod postal: RO-710137, Romania, Tel. 0231507060, Email: elsaco@elsaco.com, Fax: 0231507061, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 98145732.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84440871.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
a) SC Termoproiect SRL Iasi ? 3, 7%- piese scrise si desenate aferente specialitatii termomecanice din proiect;
- consultanta tehnica pe partea termomecanica.b) SC Electroas SRL Iasi ? 0, 9%- proiectare instalatii electrice;
- consultanta tehnica.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate
VI.2) Alte informatii
Ofertant castigator: Asociatia SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani (lider asociatie) - KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE GmbH, Homburg, Germania - SC BRANPIS SRL Bacau.Sustinatori tehnici : a) SC Baltur Sib SRL Sibiu ;b) SC Incom SA Iasi ;c) SC Electroconstructia Elco SA Botosani.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bacau ? Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600296, Romania, Tel. 0234/514419, Email: tr-bacau-info@just.ro, Fax: 0234/525211, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala: str. Marasesti nr.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. 0234/581849, Email: corina.neaga@primariabacau.roro, Fax: 0234/588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2011 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer