Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 01145 | 01191 | 01489 | 01545 | 01557 | 01602 | 01704 | 01714 | 01714 pitesti | 01794 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combustibil pentru centrale termice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
192.191 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ALLIED GREEN CO S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144089/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Sucursala Suceava, nr.199A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Georgescu, Tel. +40 230575630, Email: crucea@cnu.ro, Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Combustibil pentru centrale termice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Nationala a Uraniului S.A., Sucursala Suceava, nr. 199 A, comuna Crucea, CP 727150, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Combustibil pentru centrale termice- in cantitate de 85.000, 00 kg
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09130000-9 - Petrol si produse distilate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
192, 190.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2259 Denumirea: Combustibil pentru centrale termice
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ALLIED GREEN CO S.R.L.
Adresa postala: Sat Ditesti, DJ 720 Baicoi- Moreni, jud. Prahova, adresa de corespondenta: P-ta Alba Iulia, nr.6, BL.1-5, Scc.2, sector3, Bucuresti, Localitatea: Filipestii de Padure, Cod postal: 107246, Romania, Tel. +40 724226710, Email: office@alliedgreenco.ro, Fax: +40 213268395
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 297500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 192190.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. Bucuresti ? Sucursala Suceava, Compartiment Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala: jud. Suceava, nr.199A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Tel. +40 230575630, Email: crucea@cnu.ro, Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer