Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare , reparatii interioare si exterioare si montare invelitoare la cladirea Statiei CF Bucuresti Obor -corp A


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
719.274 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RECON & DOJE SRL Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 109264/02.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 96405
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I, Tel. 021/319.95.39-133.204, In atentia:  Liliana Lospa, Email:  liliana.lospa@cfr.ro, Fax:  021/318.23.81, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare , reparatii interioare si exterioare si montare invelitoare la cladirea Statiei CF Bucuresti Obor -corp A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Cladirea Statiei CF Bucuresti Obor - corp A
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in- lucrari de refacere acoperis- lucrari de consolidare a planseelor si peretilor- lucrari de reparatii si amenajari interioare si exterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261910-6 - Reparare de acoperisuri (Rev.2)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
719, 274.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
3.
Durata de garantie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 799 Denumirea: Consolidare , reparatii interioare si exterioare si montare invelitoare la cladirea Statiei CF Bucur
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RECON & DOJE SRL Bucuresti
Adresa postala:  str. Maica Domnului , nr.3 , sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0277, Romania, Tel. 021/210.70.06, Fax:  021/210.70.81
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 735000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 719274.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Pretul platit pentru achizitiile de ocazie
Valoare fara TVA: 719, 274.06 RON
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Caietele de sarcini si Proiectele tehnice se pot solicita la Sediul Sucursalei Regionala CF Bucuresti -Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I . Solicitarea se va transmite in scris iar documentele vor fi puse la dispozitie in termen de 2 zile de la primirea solicitarii .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul independentei nr. 5, sector 5 , Localitatea: , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Tel. 021.319.95.39-133.323, Fax:  021.318.23.81, Adresa internet (URL):  www.cfr., ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2010 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer