Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare pod peste canalul Cardon si a drumului de legatura DC2 Sulina C.A. Rosetti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
888.846 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DELTACONS S.A.
Anunt de atribuire numarul 30894/13.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15952
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Aspazia Costachescu, Tel.0240-511960, Email: achizitiipublice@cjtulcea.ro, Fax: 0240-513071, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare pod peste canalul Cardon si a drumului de legatura DC2 Sulina C.A. Rosetti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DC2 Sulina C.A. Rosetti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii montaj pentru obiectivul Consolidare pod peste canalul Cardon si a drumului de legatura DC2 Sulina C.A. Rosetti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
888, 846.06RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 169 Denumirea: Consolidare pod peste canalul Cardon si a drumului de legatura DC2 Sulina C.A. Rosetti
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DELTACONS S.A.
Adresa postala: Str.14 Noiembrie, nr.3, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820009, Romania, Tel.0740259538, Fax: 0340401303
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 888846.06 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conditie obligatorie de selectare a ofertantilor: vizitarea amplasamentului pe data de 26 septembrie 2007, ora 1300, impreuna cu reprezentantii achizitorului. Informatii suplimentare se pot obtine de la dir.ex.D.L.P. ing. Nicu Mihai, tel. 0240-511960 int. 3295 sautel. mobil 0748-035889.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Tulcea - Directia Contencios Juridic si Administratie Locala
Adresa postala: Str. Pacii nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel.0240 511960, Fax: 0240 513071
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2007 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer