Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire Gradinita nr.1 Lespezi comuna Garleni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
589.873 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Romconstructor SA Bacau
Anunt de atribuire numarul 20544/30.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14815
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BACAU
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Mitruti, Tel.0234-537200, Email: achizitii.publice@csjbacau.ro, Fax: 0234-535012
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construire Gradinita nr.1 Lespezi comuna Garleni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Lespezi comuna Garleni judetul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire Gradinita nr.1 Lespezi comuna Garleni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
589, 873.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
durata de executie
15%
Descriere:
3.
programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7718 Denumirea: Construire Gradinita nr.1 sat Lespezi comuna Garleni judetul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 8/22/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Romconstructor SA Bacau
Adresa postala: I.S. Sturza nr.78, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234-517376, Fax: 0234-517432
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 667000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 589873.24 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotrivaoricarui act al autoritatii contractante in cel mult 10 zile de la data luarii lacunostinta de catre contestator despre acesta, pe care il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bacau
Adresa postala: Strada Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234-537200, Email: achizitii.publice@csjbacau.ro, Fax: 0234-535012
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer