Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
899.785 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. EPTISA Romania S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 54472/11.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40575
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Ion Mihailescu, Tel.+40 215 410 (int. 1186), Email: ioan.mihailescu@apavital.ro, Fax: +40 232 276 200, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: S.C. APAVITAL S.A.IasiStr. M. Costachescu nr.6, Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006. Supervizarea lucrarilor de executie, in conformitate cu cerintele FIDIC Cartea Galbena, Editia 1999
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
899, 785EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12720/02.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S59-080743din26.03.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 154/14.08.2008 Denumirea: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementare
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EPTISA Romania S.R.L.
Adresa postala: str.Mesterul Manole 49, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031124, Romania, Tel.0213157178, Fax: 0213157178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 899785.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 307, 609.66 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
VI.2) Alte informatii
S.C. EPTISA Romania S.R.L. a depus oferta in asociere cu S.C. EPTISA Servicios de Ingineria S.A., asocierea fiind condusa de S.C. EPTISA Romania S.R.L..Pretul contractului este exprimat in euro (899785 euro), asa cum s-a precizat si in Fisa de date a achizitiei, la pct. VI.5.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Fax: 0332-413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2008 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer