Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE CONCESIUNE PASUNI COMUNALE


Concesionare numarul 1823/30.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA NR. 187, Localitatea:  Grosi, Cod postal:  437165, Romania, Punct(e) de contact:  GHEORGHE LUPAN, Tel. 0262258804, Fax:  0262258804, Adresa internet (URL):  www.primariagrosi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
CONTRACT DE CONCESIUNE PASUNI COMUNALE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COMUNA GROSI
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
CONCESIONARE PASUNI ALE COMUNEI GROSI
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
482, 1 HA
Valoarea estimata fara TVA: 48, 211 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
copie de pe statut;? copie de pe Anexa II a instan?ei de judecata, respectiv Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial;? copii de pe documentele din care rezulta codul cardurile de exploatatie din Registrul National al Exploata?iilor a membrilor asociatiei;? copie de pe certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor;? Certificat de cazier judiciar;? Declaratie pe propria raspundere ca va asigura o incarcatura minima de 0, 3 UVM/ha pentru suprafata solicitata;? Programul de pasunat pe anul in curs vizat de agentul agricol.? Certificat de participare la licita?ie conform modelului anexat;?Copie xerox a chitantei ce atesta plata garantiei de participare la licitatie
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
asigurarea unei incarcaturi minime de 0.3 UMV/HA pentru suprafata solicitata
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
CEL MAI MARENIVEL AL REDEVENTEI
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 24.01.2011 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4021.310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +4021.310.46.42
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2010 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer