Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului Sebes


Concesionare numarul 590/24.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Sebes
Adresa postala: Sebes, Piata Primariei Nr 1 Jud. Alba, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii publice, Tel.0258731004, In atentia: Beches Dana, Ekart Simona, Email: sebespri@yahoo.com;contact@primariasebes.ro, Fax: 0258734187
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului Sebes
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: municipiul Sebes, judetul Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
conform informatiilor din Documentatia de atribuire
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform informatiilor din Documentatia de atribuire, care se poate obtine gratuit de la autoritatea contractanta
Valoarea estimata fara TVA: 0.01 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform informatiilor din Documentatia de atribuire
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform informatiilor din Documentatia de atribuire
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform informatiilor din Documentatia de atribuire
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
conform informatiilor din Documentatia de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
30864/17.09.2008
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 03.11.2008 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Contractul se refera la delegarea serviciului pentru urmatoarele activitati: 1. Precolectarea, colectarea selectiva si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special2. Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei3. Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor4. Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj6. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos , nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba - sectia de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul I.C.Bratianu, nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
compartimentul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Primariei, nr. 1, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2008 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer