Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect extinderea sistemului de virtualizare a serverelor si prest.serv.aferente, in cond. prev. in Caietul de sarcini.-Anexa1,Prop.tehnica-Anexa2, Prop.financiara-Anexa3 la Contract.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.341.041 RON

Castigatorul Licitatiei: Digital Data Services SRL, lider al asocierii
Anunt de atribuire numarul 143103/23.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141051
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 372845341-397, In atentia: Mariana GHEATA, Simona HERVIEUX, Email: mariana.gheata@ancom.org.ro, simona.hervieux@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599-402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect extinderea sistemului de virtualizare aserverelor si prest.serv.aferente, in cond. prev. in Caietul de sarcini.-Anexa1, Prop.tehnica-Anexa2, Prop.financiara-Anexa3 la Contract.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Central al autoritatii contractante din Mun.
Bucuresti, Str. Delea Noua,
Nr.2, Sector3, C.P.: 030925 si sediile celor 4 Directii Regionale ale ANCOM, conf. Caietului de sarcini-Sectiunea 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare avand ca obiect extinderea sistemului de virtualizare a serverelor , avand in componenta software si echipamente si prestarea serv. aferente realizarii extinderii, inclusiv instruirea pers. ANCOM in conditiile prevazute in Caietul de sarcini-Anexa nr.1, in Propunerea tehnica-Anexa nr.2, Propunerea financiara-Anexa nr.3 la Contract
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
72541000-9-Servicii de extensie informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 341, 041RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
02/SH/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S075-125607din17.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: SC-DA-20801 Denumirea: extinderea sistemului de virtualizare a serverelor si prestarea serv. aferente
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Digital Data Services SRL, lider al asocierii
Adresa postala: Str.Ion Creanga, Nr.11-13, Etaj 1, Ap.3, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 50864, Romania, Tel. 021.411.62.61, Fax: 031.805.96.82
ASSECO SEE SRL, membru al asocierii/asociat
Adresa postala: Str.Frumoasa, Nr.30, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010987, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3344000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3341041.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd.Unirii. Nr.37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tnb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +4 0372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +4 0372845402, Adresa internet (URL): ): www.ancom.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer