Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari de vidanjare - intretinere sistem de canalizare in Corunca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Sylevy Salubriserv S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129426/09.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CORUNCA
Adresa postala: COMUNA CORUNCA, Localitatea: Corunca, Cod postal: 547367, Romania, Punct(e) de contact: OLGA TAKACS, Tel. +40 265243152, Email: corunca@orizont.net, Fax: +40 265254827, Adresa internet (URL): TAKACS OLGA
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari de vidanjare - intretinere sistem de canalizare in Corunca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Corunca
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va atribui un contract de prestari servicii pe o durata determinata de 90 de zile pe baza prevederililor art. 122, lit c., din OUG nr.34/2006 modificata si republicata privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de serviciiObiectul contractului consta in dreptul si obligatia de vidanjare ? intretinere sistem de canalizare in comuna Corunca, Judetul Mure?, pe o perioada determinata de 90 de zile.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90460000-9 - Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67 Denumirea: Contract de prestari servicii de vidanjare - intretinere sistem de canalizare in Corunca
V.1) Data atribuirii contractului 03.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sylevy Salubriserv S.R.L.
Adresa postala: Str. Principala nr. 252, Localitatea: Ceuasu de Campie, Cod postal: 547140, Romania, Tel. 0365886404, Email: starqualityro@yahoo.com, Fax: 0365886404
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer