Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de servicii de tiparire buletine de vot alegeri Camera Deputatilor si Senat din anul 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
185.936 RON

Castigatorul Licitatiei: CNI Coresi Bucuresti,Sucursala Imprimeria Oltenia
Anunt de atribuire numarul 64980/03.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49114
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI DOLJ
Adresa postala: STR.UNIRII NR.19, CRAIOVA, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI MARGHIOALA DRAGOMIR, Tel.0251/414424, Email: contabilitate@prefecturadolj.ro, Fax: 0251/411210, Adresa internet (URL): www.prefecturadolj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de servicii de tiparire buletine de vot alegeri Camera Deputatilor si Senat din anul 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Craiova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tiparire buletine de vot utilizate in cadrul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
185, 936RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret pe pagina
70%
Descriere:
2.
calitate(pierderi tehnolog)
15%
Descriere:
3.
durata tiparire
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16278
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18214 Denumirea: Contract servicii tiparire buletine vot alegeri generale 2008
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CNI Coresi Bucuresti, Sucursala Imprimeria Oltenia
Adresa postala: Str.Nicolae Ionescu Sisesti, nr.21, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0351/451985, Fax: 0351/451985
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 185936.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judetul Dolj
Adresa postala: Str.Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251414424, Fax: 0251411210, Adresa internet (URL): www.prefecturadolj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2008 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer