Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT TERMOPANE


Anunt de participare numarul 28404/17.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC NR.31, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430031, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU CUDRICI, Tel.0262-275904, Email: jspitalbm@spitaljbm.ro, Fax: 0262-275904
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean Baia Mare
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT TERMOPANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 972, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE DE GEAMURI SI USI EXTERIOARE TERMOIZOLANTE DIN PVC SI MONTAREA ACESTORA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25234000-0 - Usi, ferestre, rame, praguri, obloane si storuri din plastic (Rev.1)
45421120-1-Instalare de tocuri de usi si de rame de ferestre din plastic (Rev.1)
45441000-0-Lucrari de montare de geamuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala 2900 mp, conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 972, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 27000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri de capital M.S.P.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul general consolidat, fara datorii la data de 31.12.2006, respectiv: Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul consolidat de stat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri pe ultimi 3 ani, obligatoriu aceasta va fi de min. 3.000.000 RON /an in medie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale livrari in ultimii 3 aniCertificata cu Sistemul Calitatii SR EN ISO 9001;Experienta cel putin 2 lucrari de referinta de peste 400 mp in ultimele 18 luni;Recomandari din partea beneficiarilor;Dovada detinerii unei linie tehnologice complete (tamplarie, sticla)Lista cu utilaje specifice din care sa rezulte capacitatea de productie pe un schimb / 8 oreSituatia personalului angajat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 09:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 10:00
Locul: Sediul Autoritatii contractante - Sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA
Adresa postala: PIATA STEFAN CEL MARE NR.1, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "C. OPRIS"
Adresa postala: STR. G. COSBUC NR.31, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430031, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2007 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer