Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Berghin (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
404.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FINANCIAR URBAN SRL
Anunt de atribuire numarul 135725/18.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BERGHIN
Adresa postala: Berghin nr.361, Localitatea: Berghin, Cod postal: 517110, Romania, Punct(e) de contact: ALIN BOJAN, Tel. +40 258854101, Email: primariaberghin@yahoo.com, Fax: +40 258854101, Adresa internet (URL): www.primariaberghin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Berghin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Berghin, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special2.Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)3.Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
404, 199.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 3387 din 06.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1340 Denumirea: Contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare comuna Berghin
V.1) Data atribuirii contractului 15.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FINANCIAR URBAN SRL
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC, NR. 12, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110103, Romania, Tel. +40 248210111, Fax: +40 348445081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 615285.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 404199.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal: - in cazul in care pe primul loc se afla doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iar castigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Berghin
Adresa postala: Str. Principala, nr. 361, Localitatea: Berghin, Cod postal: 517110, Romania, Tel. +40 258854101, Email: primariaberghin@yahoo.com, Fax: +40 258854101, Adresa internet (URL): www.primariaberghin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2013 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer