Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI, AMENAJARE SI INTRETINERE ZONE VERZI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA


Concesionare numarul 2160/08.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE, Tel. +40 0258811993, Email: cosminb@apulum.ro, Fax: +40 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI, AMENAJARE SI INTRETINERE ZONE VERZI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI, AMENAJARE SI INTRETINERE ZONE VERZI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Prestari servicii de salubrizare conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 200, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr.314/2010;Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69ยน din OUG 34/2006;Certificat constatator emis ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic;Licenta ANRSC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilorcontabile in copiepentru ultimii3 ani. Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri -Mediacifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii3 ani (2008, 2009, 2010) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 15.000.000 lei.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani de unde sa rezulte ca ofertantul a derulat/deruleaza cel putin un contract in domeniul salubritatii a carui valoare sa fie de minim 9.000.000 lei, exclusiv TVA. Conditia poate fi indeplinita si prin insumarea a maximum 2 contracte similare;Informatii privind efectivele medii anuale al personaluluiangajat sial cadrelor de conducere;Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de concesiune;Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora;Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca datele de recunoastere ale acestuia /acestora si acordul acestuia /acestora;Documente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie.Documente care atesta certificarea sistemului de management al mediului conform standardului SR EN ISO-14001/2004 sau echivalent, in copie;
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Nivelul tarifelor -70% ;Nivelul redeventei-10%; Termen de realizare a investitiilor-10%; Suma anuala investita in programe de informare a publicului in gest. deseurilor -10%.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
71736/12.10.2011
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 07.03.2012 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Fax: +40 0213104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria municipiului Alba Iulia - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Tel. +40 0258811993, Fax: +40 0258811993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2012 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer