Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.452.594 RON

Castigatorul Licitatiei: POLARIS M HOLDING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141035/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE, Tel. +40 0258811993, Email: cosminb@apulum.ro, Fax: +40 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI IN MUNICIPIUL ALBA IULIACantitatile de servicii se gasesc in Anexele 1-7 la Caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 452, 593.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
42627 / 06.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S164-272450din28.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69525 Denumirea: Delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare municipiul Alba Iulia
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str.Spiru Haret nr.2A, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900146, Romania, Tel. 0241 548700, Email: radu@polaris.ro, Fax: 0241 548700, Adresa internet (URL): www.polaris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23519445.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7452593.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 2460762.12
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Chirie toalete ecologice cu golire la 2 zile , respectiv chirie toalete ecologice cu 2 goliri pe saptamana
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 3, FORMULARUL 5 (pct. a), pct.c), pct.d) FORMULARUL 7, care se vor prezenta in original. Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului). Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 18 si FORMULARUL 19, inclusiv Anexele 1 si 2 ale FORMULARULUI 19, daca este cazul). In cazul in care ofertele clasate pe primul loc prezentate de catre operatori sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut.Anexa la formularul de oferta cuprinzand centralizatorul tarifelor pe activitati. La centralizatorul de tarife vor fi prezentate fise de fundamentare a tarifelor in conformitate cu Ordinul ANRSC nr.109/2007.Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform art 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In niciun caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.Contractantul care nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza municipiului Alba Iulia, se obliga sa-si infiinteze un punct de lucru pe raza municipiului Alba Iulia pentru indeplinirea contractului, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Alba Iulia ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Tel. +40 0258811993, Email: achzitii@apulum.ro, Fax: +40 0258811993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer