Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A COMUNEI SINANDREI, JUDETUL TIMIS, PRIN CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT


Concesionare numarul 250/23.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SINANDREI (PRIMARIA COMUNEI SINANDREI, JUD. TIMIS)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR. 516, Localitatea: Sinandrei, Cod postal: 307375, Romania, Punct(e) de contact: REKA - KATALIN KOZMA, Tel.0256/383500, Email: rekakozma@yahoo.com, Fax: 0256/383806
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A COMUNEI SINANDREI, JUDETUL TIMIS, PRIN CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sinandrei, localitatiile: Sinandrei, Covaci si Carani, judetul Timis, Romania
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Realizarea retelelor de apa si canalizare in Com. Sinandrei, din fondurile investitorului, care in contrapartida primeste exploatarea retelelor. Durata concesiunii este de 40 ani. Redeventa se va plati anual autoritatii contractante: 1.000 euro pe primii 5 ani, dupa care se va renegocia.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 36, 816, 779 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie de eligibilitate; - declaratie de neincadrare in art. 180/O.G. 34/2006; - declaratie privind neincadrarea in art. 181/O.G. 34/2006 (certificat fiscal eliberat de Comp. Impozite si Taxe Locale, certificat de atestare fiscala eliberat de Organul de Administrare Fiscala; - certificat constatator emis de Registrul Comertului).Ptr. persoanele juridice straine: vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Toate documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil pe ultimii 3 ani, in copie semnat pentru conformitate cu originalul, document vizat de DGPF; - declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind principalele contracte de lucrari de constructii din ultimii 2 ani; - recomandari din partea beneficiarilor contractelor; - declaratie pe proprie raspundere privind echipamentele tehnice de care pot dispune; - ISO 9001 sau echivalent; - ISO 14001 sau echivalent.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: 70% nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiari finali, 30% termenul de realizare a investitiei
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 03.12.2007 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul de Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: nr. 516, Localitatea: Sinandrei, Cod postal: 307375, Romania, Tel.0256/383500, Email: rekakozma@yahoo.com, Fax: 0256/383806
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2007 17:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer