Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Ticleni prin concesionare


Concesionare numarul 2112/18.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TICLENI
Adresa postala:  STR. PETROLISTILOR, NR. 769, Localitatea:  Ticleni, Cod postal:  215600, Romania, Punct(e) de contact:  Tirca Maria, Tel. 0253.234361, In atentia:  Tirca Maria, Email:  primaria_ticleni@yahoo.com, Fax:  0253.234361
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Ticleni prin concesionare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Orasul Ticleni, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea serviciului public de salubrizare a orasului Ticleni
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511300-5-Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Se va delega serviciul public de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale din orasul Ticleni, prin concesionare
Valoarea estimata fara TVA: 280, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34/2006; Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor, care sa ateste plata ?la zi? a acestora; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Certificat constatator emis de ORC-in copie conform cu originalul;Certificat de inregistrare emis de ORC-in copie conform cu originalul;Licenta emisa de ANRSC in copie, conform cu originalul.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular informatii generale continand cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (cerinta minima 500.000 lei); Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Contracte similare , recomandare (experienta similara: maxim 3 contracte ce au avut ca obiect prestarea de servicii similare celui in cauza si a caror valoare cumulate sa fie 28.000 lei fara TVA); Declaratie privind personalul de specialitate de care dispune;Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de serviciului (cerinta minima 1 autogunoiera); Informatii privind subcontractantii; ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent specifice serviciului de salubrizare.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
1. Nivelul tarifelor: 90 puncte.2. Nivelul redeventei: 10 puncte
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
310/2011
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 12.10.2011 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104662, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Orasului Ticleni
Adresa postala:  str. Petrolistilor nr 769, Localitatea:  Ticleni, Cod postal:  215600, Romania, Tel. 0253.234361, Email:  primaria_ticleni@yahoo.com, Fax:  0253.234361, Adresa internet (URL):  www.ticleni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2011 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer