Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dosar nr. 32 servicii tipografice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
509.387 RON

Castigatorul Licitatiei: Fed Print SA
Anunt de atribuire numarul 64706/04.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49409
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS
Adresa postala: Bdul Revolutiei nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Bogdan Novacescu, Tel.0256/292624, Email: novacescu.prefecturatm@gmail.com, Fax: 0256/292624, Adresa internet (URL): www.prefecturatimis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 32 servicii tipografice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Adresa autoritatii contractante.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparirea buletinelor de vot utilizate pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului in anul 2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
509, 386.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15863 Denumirea: Dosar nr. 32 Servicii tipografice buletine de vot AL CDS 2008
V.1) Data atribuirii contractului 11/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fed Print SA
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 8, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300024, Romania, Tel.0722620281, Email: stefan.vartiade@renasterea.ro, Fax: 0256490370
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 446880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 509386.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Elemente luate in calcul pentru estimarea valorii contractului: - pretul unitar pe pagina si buletin de vot fara TVA = 0, 021 lei;
- numarul de pagini pe buletinul de vot = cuprins intre 8 si 16 pag.;
- numarul de buletine de vot = 665.000 buc.In urma calcularii a rezultat valoarea estimata a contractului cuprinsa intre 223.400 lei si 446.800 lei fara TVA.Elementele ofertei castigatoare: - pretul unitar pe pagina si buletin de vot fara TVA = 0, 045 lei;
- numarul de pagini pe buletinul de vot = cuprins intre 8 (Senat) si 9 (Camera Deputatilor) pag.;
- numarul de buletine de vot = 666.100 buc pentru Camera Deputatilor si 665.600 buc pentru Senat.Astfel, valoarea totala a ofertei si implicit valoarea de atribuire a contractului este de 509.386, 50 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256.494.650, Email: bolcean@just.ro, Fax: 0256.498.092
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic Florescu Cristian Mircea
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, Camera 29, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel.0256.493667, Email: cristianmirceaflorescu@yahoo.com, Fax: 0256.292624
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2008 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer