Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente primare si servicii asociate aferente proiectului Montare Trafo 1-250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 kV Oradea Sud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.040.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SIEMENS SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 111000/13.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  DAN POPA NIMIGEAN, Tel. 021 3035617, Email:  cristina.oprisa@transelectrica.ro, Fax:  021 3035670
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente primare si servicii asociate aferente proiectului Montare Trafo 1-250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 kV Oradea Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul achizitorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea produselor si prestarea serviciilor necesare realizarii contractului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31210000-1 - Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 040, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1087
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 479/2011 Denumirea: Echip. primare si serv. aso.aferente pro. Montare Trafo 1-250 MVA, 400/110 kV in st. Oradea Sud
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS SRL
Adresa postala:  B-dul Preciziei nr.24, imob H3, et 3-5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060011, Romania, Tel. 021.629.66.42, Email:  cristina.codescu@siemens.com, Fax:  021.629.65.52, Adresa internet (URL):  www.siemens.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2149308.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2040000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Fax:  0213132815
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica SA - Directia juridica si resurse umane
Adresa postala:  Strada Olteni nr.2-4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Tel. 0213035611, Fax:  0213035610
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer