Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare RT, SG, SF, PT, CS, DE, Documentatie de cadastru, Documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a avizelor din CU, documentatie pentru devieri, mutari si protejari retele de utilitati, DTAC si asistenta tehnica pe durata de executi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
182.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRIMACONS GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 137410/13.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 116, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Gheroghe Bratosin, Tel. +40 244529602, Email: achizitii@cjph.ro, Fax: +40 244511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare RT, SG, SF, PT, CS, DE, Documentatie de cadastru, Documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a avizelor din CU, documentatie pentru devieri, mutari si protejari retele de utilitati, DTAC si asistenta tehnica pe durata de executie a lucrarilor eferente obiectivului ?Amenajare nod rutier (acces) intersectie A3 cu DJ 100B, km 14+364,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: intersectie A3 cu DJ100B, km 14+364, com. Gherghita, jud. Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare RT, SG, SF, PT, CS, DE, Documentatie de cadastru, Documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a avizelor din CU, documentatie pentru devieri, mutari si protejari retele de utilitati, DTAC si asistenta tehnica pe durata de executie a lucrarilor eferente obiectivului ?Amenajare nod rutier (acces) intersectie A3 cu DJ 100B, km 14+364, comuna Gherghita, judetul Prahova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
182, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9954 Denumirea: Elaborare RT, SG, SF, PT, CS, DE, DTAC-acces A3cu DJ100B, Gherghita, Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 13.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMACONS GROUP SRL
Adresa postala: str. Calea Floreasca, nr. 83, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 1008778, Romania, Tel. 0212301656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 198000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 182000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer