Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40,600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4,300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6,000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14,000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Ve


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
173.870 RON

Castigatorul Licitatiei: TANCRAD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 109710/01.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 101178
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp Achizitii Publice cam 132, Tel. 0239.619.600 int 249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40, 600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4, 300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6, 000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14, 000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi, 5, 400 km "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, DJ 203T, Jirlau-Visani, DJ 221, Cazasu-Romanu, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene: DJ 212, Chiscani-Gropeni-Cuza Voda, L=40, 600 km, DJ 203S, Surdila Gaiseanca-Faurei, 4, 300 km, DJ 203T, Jirlau-Visani, 6, 000 km, DJ 221, Cazasu-Romanu, 14, 000 km, DJ 255A, Traianu-Scortaru Vechi, 5, 400 km "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
34922100-7-Marcaje rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
173, 870RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 Denumirea: executia unor lucrari de marcaje rutiere pe drumurile judetene 212; 203S; 203T; 221; 255A
V.1) Data atribuirii contractului 1/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TANCRAD S.R.L.
Adresa postala:  Str. Brailei, nr. 169-J, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800343, Romania, Tel. 0236406109, Email:  tancrad@yahoo.com, Fax:  0236417432, Adresa internet (URL):  www.tancrad.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 174373.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 173870.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRAILA
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr.47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239/613370, Email:  tribunalul-braila@just.ro, Fax:  0239/612608, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP. JURIDIC
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239/619600/223, Email:  office@portal-braila.ro, Fax:  0239/619044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2011 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer