Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI DE C+M SUPLIMENTARE, NEINCLUSE IN CONTRACTUL INITIAL, NECESARE PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ?Punerea in siguranta a acumularii Negreni si a acumularii Cal Alb, jud. Botosani?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
89.735 RON

Castigatorul Licitatiei: COM - BETON S.A.
Anunt de atribuire numarul 132282/27.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Petru Avram, Tel. +40 232218192, Email: investitii@dap.rowater.ro, Fax: +40 232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI DE C+M SUPLIMENTARE, NEINCLUSE IN CONTRACTUL INITIAL, NECESARE PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE AOBIECTIVULUIDE INVESTITIE ?Punerea in siguranta a acumularii Negreni si a acumularii Cal Alb, jud. Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Localitatea Calinesti si zona localitatii Hudesti (acumularea Cal Alb), judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI DE C+M SUPLIMENTARE, NEINCLUSE IN CONTRACTUL INITIAL, NECESARE PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE AOBIECTIVULUIDE INVESTITIE ?Punerea in siguranta a acumularii Negreni si a acumularii Cal Alb, jud. Botosani?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247000-0 - Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
89, 735.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17406
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18044 Denumirea: ?Punerea in siguranta a acumularii Negreni si a acumularii Cal Alb, jud. Botosani?
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COM - BETON S.A.
Adresa postala: B-DUL. CHIMIEI, NR. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. +40 0232236278, Email: seap@combeton.ro, Fax: +40 0232266625, Adresa internet (URL): www.combeton.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93309.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89735.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260000, Fax: +40 232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut - Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218182, Fax: +40 232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2012 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer