Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivul de investitie Patinoar Artificial - Structura preluata - Municipiul Brasov, Zona Parcului Tractorul, Judetul Brasov,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.316.362 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MBS GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71640/05.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Monica Septilici, Tel.316.73.83, 316.73.84, In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: office@cni.com.ro, Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie Patinoar Artificial - Structura preluata - Municipiul Brasov, Zona Parcului Tractorul, Judetul Brasov,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Brasov, Zona Parcului Tractorul, Judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie Patinoar Artificial - Structura preluata - Municipiul Brasov, Zona Parcului Tractorul, Judetul Brasov.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 316, 362RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 173 Denumirea: ACORD CONTRACTUAL
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MBS GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Lotusnr. 12, Ap.5, Localitatea: Turda, Cod postal: 401053, Romania, Tel.0364/116112, Email: office@mbsgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25316362.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prin Avizul nr. 8 / 6 din 09.06.2009 al CTE MDRL s-a dispus preluarea de catre CNI a lucrarilor de executie aferente PATINOAR ARTIFICIAL, municipiul Brasov, Zona Parcul Tractorul, jud. Brasov care au facut obiectul contractului de lucrari, incheiat intre MUNICIPIUL BRASOV, in calitate de achizitor si asociatia formata din MBS GROUP SRL, ARCADIAENGINEERING SRL si ENERGO SA, in calitate de executant.Indicatorii tehnico economici au fost aprobati prin HGR nr. 718 / 2009, pe baza Avizului nr. 8 / 6 din 09.06.2009 si a Documentului de avizare ST / 6 / 22.06.2009, anexa la avizul nr. 8 / 6 din 09.06.2009.S-a aplicat procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 122, lit. b) din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, apreciind ca numai efectuarea acestui demers garanteaza finalizarea lucrarilor in termenul stabilit si asigura o continuitate si stabilitate a tuturor operatiunilor executate pe santier.Se precizeaza ca a fost necesara mentinerea actualilor executanti, pentru continuarea lucrarilor cu acelasi antreprenor, in vederea evitarii riscului major de fragmentare artificiala a raspunderii juridice aferente structurii de rezistenta a constructiei, asa cum prevede, cu caracter imperativ, Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii, referindu-se la obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: infocabuc@just.ro, Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050121, Romania, Tel.021/ 3167383, Email: office@cni.com.ro, Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer