Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXTINDERE SI MODERNIZARE BLOC G1,TRONSON C,CARTIER RAZBOIENI,MUNICIPIUL PITESTI


Anunt de participare numarul 35088/05.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti
Adresa postala: Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Punct(e) de contact: Mirela BADEA, Tel.0248210380, In atentia: Mirela BADEA, Email: spepmp@yahoo.com, Fax: 0248210280
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXTINDERE SI MODERNIZARE BLOC G1, TRONSON C, CARTIER RAZBOIENI, MUNICIPIUL PITESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CARTIER RAZBOIENI-MUNICIPIUL PITESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
extindere si modernizare bloc locuinte, mansardare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
consolidarea constructiei pt.ridicarea corpurilor noi cu 6m stanga, dreapta si balcon, mansardarea terasei
Valoarea estimata fara TVA: 7, 660, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.11.2007 pana la 30.11.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare= 115000 lei;garantia de buna executie=8%din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere in forma legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate;decl.privind neincadrarea in art.181/OUG nr.34/2006;certificate de atestare a platii taxelor si impozitelor catre stat, inclusiv cele locale si plata asigurarilor sociale valabile la data deschiderii ofertelor, original sau copii legalizate;certificat de inregistrare si Certificat Constatator emise de Oficiul National al Registrului si Comertului sau al documente edificatoare de atestare sau apartenta din pdv.profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturile contabile pe anii 2004, 2005, 2006 vizate si inregistrate de organele competente;cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani=23000000 lei;lichiditate generala>100%;solvabilitate patrimoniala>30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie, decl.privind utilajele, instal.si echipamentele tehn.;decl.priv.efectivele medii anuale ale pers.angajat si ale cadrelor de cond in ultimii trei ani.insotite de cv-uri;si RTE;certificarea sistem.calitate, mediu, securitate in munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 700 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2007 10:00
Locul: sediul unitatii, Pitesti, Calea Bucuresti, bloc U3, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatorii economici si reprezentantii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: str.Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/624940
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: str.Calea Bucuresti, bloc U3, parter, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Tel.0248/210380, Fax: 0248/210280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 17:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer