Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi (partea II)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.133.196 RON

Castigatorul Licitatiei: IASICON S.A.
Anunt de atribuire numarul 134273/18.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126630
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 232215410, In atentia: ing. Ion Mihailescu, Email: ioan.mihailescu@apavital.ro, Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi (partea II)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Paun, Pietrarie, Barnova, Cercu, Visani, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi (partea II).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 133, 196.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104716din31.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22424 Denumirea: Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi (partea II)
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IASICON S.A.
Adresa postala: str.Sf. Lazar, nr.50, et.4, 5 si demisol, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700310, Romania, Tel. 0232/215495, Email: marketing@iasicon.ro;office@iasicon.ro, Fax: 0232/2154965, Adresa internet (URL): www.iasicon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20133196.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?.
VI.2) Alte informatii
Durata totala a contractului 36 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia Comercial
Adresa postala: Str. A. Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Email: tr-iasi-pgref@just.ro, Fax: +40 232213999, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Actionariat al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413210, Email: vasile.enia@apavital.ro, Fax: +40 332413129, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2012 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer