Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea modernizarii tuturor PT-urilor aflate in exploatarea RADET; Obiect 4B+6-Dotarea PT-urilor cu contoare pe circuitele secudare si inlocuire conducte Lot 9, SDS3, Pachet 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
344.342 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. T.M.U.C.B S.A - S.C. GENERAL FLUID S.A - S.C. Sicor S.R.L. - S.C. CONSIX CONSTRUCTII S.R.L
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 101754/09.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Irina Stanciu, Email:  elena.parvanescu@radet.ro, Fax:  021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea modernizarii tuturor PT-urilor aflate in exploatarea RADET; Obiect 4B+6-Dotarea PT-urilor cu contoare pe circuitele secudare si inlocuire conducte Lot 9, SDS3, Pachet 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare si renuntari fata de Pth la lucrarile de montari, demontari, izolatii, instalatii termice, constructii si instalatii electrice la PT 3 Placare, PT 7 Placare, PT 6 C4/2, PT S1-S3, PT 13 C 5/2 si PT 2 C 5/1 conform dispozitiilor de santier nr. 18/28.08.2010, 19/30.08.2010, 21/14.10.2010, 22/20.10.2010 si 24/28.10.2010.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
344, 341.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Finalizarea modernizarii tuturor PT-urilor, Obiect 4B+6 Lot 9, SDS 3. Pachet 1
V.1) Data atribuirii contractului 2/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. T.M.U.C.B S.A - S.C. GENERAL FLUID S.A -S.C. Sicor S.R.L. - S.C. CONSIX CONSTRUCTII S.R.L
Adresa postala:  Str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020945, Romania, Tel. 021/317.10.60, Fax:  021/312.95.42
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 344341.75 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de intentie la licitatia deschisa nr. 10850/22.02.2008, Anunt de participare nr. 67648/30.10.2008, Anunt de atribuire nr. 57062/11.03.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021/408.36.00, 021/408.37.00, Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro, Adresa internet (URL):  http: //tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 004021.319.51.80, Email:  infocabuc@just.ro, Fax:  021.319.16.49, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii vechi, nr. 15, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 0372.148.000, Email:  valaria.lupusor@radet.ro, Fax:  021.313.04.65/021.310.39.98, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2011 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer