Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Fluide de foraj, sape si waste management pentru sonda 2 Mircesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
564.109 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 49339/27.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 35274
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: cecilia.bolchis@romgaz.ro, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Fluide de foraj, sape si waste management pentru sonda 2 Mircesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sonda 2 Mircesti conform caietului de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Fluide de foraj, sape si waste management pentru sonda 2 Mircesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24661130-5 - Fluide de foraj (Rev.1)
28621330-3-Sape (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
564, 108.83RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
metrajul max.pe sapa
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@romgaz.ro, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA, Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta C.I. Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/201940, Email: cecilia.bolchis@romgaz.ro, Fax: 0269/844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2008 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer