Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de conserve din carne de porc achizitionate de pe piata comunitara din mijloacele financiare puse la dispozitie de Comisia Europeana, in cadrul aplicarii Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din Romania (PEAD) ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.446.345 RON

Castigatorul Licitatiei: HAME ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 143750/10.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140721
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213054835 /+40 213054976, In atentia: Dumitra Mihaila, Cristina Gavrila, Email: cristina.gavrila@apia.org.ro, dumitra.mihaila@apia.org.ro, Fax: +40 213054835/+40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de conserve din carne de porc achizitionate de pe piata comunitara din mijloacele financiare puse la dispozitie de Comisia Europeana, in cadrul aplicarii Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din Romania (PEAD) ? 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Produsul alimentar conserve din carne de porc va fi furnizat la depozitele organismelor nationale desemnate de pe intreg teritoriul Romaniei, conform Anexei nr. 1 din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita furnizarea unei cantitati de cel putin 900, 000 tone de conserve din carne de porc in schimbul resurselor financiare alocate de catre Comisia Europeana.Produsele alimentare sunt destinate persoanelor celor mai defavorizate din Romania si vor fi livrate la depozitele organismelor nationale desemnate de pe intreg teritoriul Romaniei, conform Caietului de sarcini.Resursele financiare comunitare puse la dispozitie sunt in valoare de 15.446.357, 50 lei (3.415.597, 71 euro), din care suma de 15.270.857, 50 lei (3.376.790, 02 euro) reprezinta suma alocata pentru achizitia produsului conserve de carne de porc de pe piata comunitara si suma de 175.500, 00 lei (38.807, 69 euro) reprezinta suma alocata pentru serviciile de transport ale acestui produs alimentar pe teritoriul Romaniei. Valorile nu contin TVA.Echivalenta a fostrealizata la cursul din data de 01.10.2012, publicat deBanca Centrala Europeanain Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 1 euro = 4, 5223 lei (conform art 5, alin. 1 din Regulamentul UE 807/2010).Sumele sunt alocate Romaniei prin Regulamentul (UE) nr. 1020/2012 de adoptare a planului de repartizare catre statele membre a resurselor imputabile exercitiului bugetar 2013 pentru furnizare de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeana si de derogare de la anumite dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131000-5 - Conserve si produse din carne (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 446, 345.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1756/30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S097-165468din22.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 143 Denumirea: Furnizare de conserve din carne de porc
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HAMEROMANIASRL
Adresa postala: StradaVasileAlecsandri , nr. 81, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Tel. +40 723352176, Email: pasalanu@hame.ro, Fax: +40 249518692
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15446357.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15446345.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, in urma etapei de licitatie electronica au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare imbunatatite.2.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, sector 2 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213054975/+40 213054976, Email: investitii@apia.org.ro, Fax: +40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer