Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Ilfov, in anul scolar 2013-2014


Anunt de intentie numarul 26119/05.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel-Constantin Nastase, Tel. +40 2127534/2125693, Email: cjilfov@cjilfov.ro, serv_investitii@cjilfov.ro, drumuri@cjilfov.ro, Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactate pentruelevii din invatamantulprimarsi gimnazial de stat si privat precumsi pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Ilfov, in anul scolar 2013-2014
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Unitatile scolare cu invatamantprimarsi gimnazial de stat si privat precumsi gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore
Cod NUTS: RO322 - Ilfov
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 3, 658, 882.5RON
200 ml lapte UHT sau derivatein echivalent energetic pe zi/copil; nr.estimatcopii 32.166
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 03.06.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Procedura de atribuire va fi de licitatie deschisa cu etapa electronica. Criterii de calificare si selectie : Situatia personala a candidatului sau ofertantului (neancadrarea in art. 180, 181, 69.1 din OUG. 34/2006, certificat constatator, certificate de atestare fiscale, Capacitatea economica si financiara: ( declaratie privind cifra de afeceri pe ultimii 3 ani), Capacitatea tehnica si sau/ profesionala(experienta similara, recomandari, informatii studii si calificare personal), Standarde de asigurare a calitatii (certificat SREN ISO 9001). Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Program European de distribuire a laptelui in scoli privind acordarea de ajutor comunitar. Se acorda ajutor comunitar de la Agentia de Plati in Agricultura in baza aprobarii cereri de plata a solicitantului conform ghidului, privind acordarea de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.anaf.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.apm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer